CrazyIdee vzw

Maatschappelijke zetel:
Onze-Lieve-Vrouwstraat 99 bus 102

2400 Mol

Ligging/Thuishaven:
Jachthaven Port Aventura

Zilvermeerlaan 9
2400 Mol

(Info/Reservaties) Katty Vermeulen: +32(0)485370230

(Technisch) Rene Baldewijns: +32(0)486239005

Email: crazyideevzw@yahoo.com

Ondernemingsnummer: 0673.969.856  “Kleine onderneming onderworpen aan de vrijstelling van belasting. BTW niet toepasselijk”.

> kijk ook even op https://www.crowd-fun-things-crazyidee-vzw.be/

FloatXpress filmmoment 1 (2)

ALGEMENE VOORWAARDEN:

CrazyIdee vzw staat voor vernieuwende (water-) activiteiten voor iedereen met de inclusie-gedachte als motief. Onze inkomsten worden gebruikt om verder te investeren in het ontwerpen/ testen/ verbeteren  van technische uitvindingen waardoor we ook andersvalide mensen de mogelijkheid bieden om van de natuur en de watersport te genieten (hetzij zelfstandig of onder begeleiding) alsook te kunnen deelnemen aan leuke (groeps-)activiteiten.

 CrazyIdee vzw is fun !

Maar zelfs wij moeten soms de serieuze toer op dus lees zeker ook onderstaande “Aansprakelijkheid” en kijk zelf jouw/jullie (persoonlijke) verzekering na vóór aanvang van de activiteit(en)!

 AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING m.b.t. activiteiten

CrazyIdee vzw spant zich steeds naar beste inzicht en vermogen in bij de uitvoering van haar activiteiten/taken. Wij zijn B.A. verzekerd voor schade aan derden bij de uitvoering van onze activiteiten.

*Elke deelnemer aan onze activiteit(en) aanvaardt de mogelijkheid van een risico voor persoonlijk letsel of schade aan persoonlijke eigendommen.

*CrazyIdee vzw sluit elke aansprakelijkheid ten opzichte van haar klant of iedere derde persoon uit, met uitzondering van haar mogelijke (aantoonbare) aansprakelijkheid ten opzichte van haar klant/deelnemer(s) voor toerekenbare tekortkoming, gebrekkige roerende zaken of grove schuld/nalatig handelen in hoofde van CrazyIdee vzw of haar aangestelde(n).

*CrazyIdee vzw is niet aansprakelijk jegens de klant/deelnemer(s) voor enige schade als gevolg van enig verzuim of nalatig handelen door de klant/deelnemer zelf.

*Deelname aan de activiteit(en) geschiedt volledig op eigen risico waardoor iedere klant/deelnemer zelf in hoofde verantwoordelijk is voor persoonlijke ongevallen en zijn persoonlijke bezittingen. Elke klant/deelnemer wordt om deze reden aangeraden hiervoor zeker eigen verzekering te checken.

*Noch CrazyIdee vzw, noch haar aangestelde(n) kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen van derden op de locatie van de activiteit.

 Wij zijn ervan overtuigd jullie hiermee een leuke, originele INCLUSIE beleving te kunnen bieden.

Welcome on board bij Team CrazyIdee!